ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„Dostawa i dystrybucja gazu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej”
Ogłoszenie nr 547330-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

Dostawa i dystrybucja gazu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu

 

UWAGA !!!

W dniu 17.05.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ, dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia: 2019-05-23.

Dokumentacja dostępna poniżej:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarcia_ofert

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Skip to content