ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej ogłasza II przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż ok. 6,5 tony blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej zmagazynowanej na terenie szkolnym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8, pochodzącej z demontażu pokrycia dachowego budynku warsztatów szkolnych.
Przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż ok. 6,5 tony blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej zmagazynowanej na terenie szkolnym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8, pochodzącej z demontażu pokrycia dachowego budynku warsztatów szkolnych.
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku szkolnym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej przy ul. Z. Augusta 8 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu spożywczo gastronomicznego – tzw. „sklepiku szkolnego”.
„Dostawa i dystrybucja gazu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej”

Ogłoszenie nr 547330-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

Dostawa i dystrybucja gazu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu

 

UWAGA !!!

W dniu 17.05.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ, dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia: 2019-05-23.

Dokumentacja dostępna poniżej:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarcia_ofert

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Skip to content