Technik mechanik

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, zaj. techniczne, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, fizyka

Czas trwania:  5 lat (po szkole podstawowej)

Czas trwania:  4 lata (po gimnazjum)

SPECJALIZACJE

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Spawalnictwo.

TECHNIK MECHANIK O SPECJALIZACJI: PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE oprócz ogólnej wiedzy i umiejętności z rysunku technicznego, podstaw konstrukcji maszyn, technologii obróbki skrawaniem, maszynoznawstwa czy metrologii, poznaje także zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania CAD (AutoCAD, Autodesk Inventor) i wytwarzania CAM (Edge CAM) oraz obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Osoby o takim wykształceniu znajdują zatrudnienie w sferze produkcyjnej i usługowej wszystkich działów gospodarki. Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę na stanowisku konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia oraz operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz zdobycie następujących kwalifikacji:

  • MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających,
  • MG.44 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Nauka na profilu TECHNIK MECHANIK O SPECJALIZACJI SPAWALNICTWO pozwoli Ci, oprócz ogólnej wiedzy

z rysunku technicznego, podstaw konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa zdobyć umiejętności z zakresu łączenia metali żelaznych i nieżelaznych następującymi technikami spawalniczymi:

  • Spawanie acetylenowo-tlenowe,
  • Spawanie elektrodami otulonymi,
  • Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) i aktywnych (MAG),
  • Spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG),
  • oraz cięcie plazmą stali, stopów aluminium, stopów miedzi itp. przy zastosowaniu łuku plazmowego.

W trakcie nauki w szkole uczniowie mają możli­wość uzyskania certyfikatów na wybrane metody spawania bez dodatkowego i kosztownego kursu, które są uznawane i akceptowane na całym świecie, zdobywając w ten sposób kolejny zawód.

Kształcenie na tym kierunku umożliwia podjęcie studiów wyższych oraz zdobycie następujących kwalifikacji:

  • MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zatrudnienie

Technik mechanik może pracować w zakładach produkcyjnych i usługowych lub własnych zakładach o profilu mechanicznym, firmach zajmujących się naprawą i konserwacją elementów maszyn i urzadzeń oraz jako technolog, konstruktor, kontroler jakości.

Skip to content