Technik informatyk

 
 

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, informatyka, j.obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, fizyka

Czas trwania: – 5 lat

Czym ZAJMUJE SIE INFORMATYK

 • Instaluje systemy operacyjnie (Windows, Windows NT – server, GNU/Linux) i nimi zarządza
 • Dobiera elementy i montuje z nich komputery
 • Naprawia komputery
 • Projektuje i montuje sieci komputerowe
 • Zarządza sieciami komputerowymi, serwerami w sieciach lokalnych i serwerami internetowymi
 • Konfiguruje urządzenia sieciowe w tym MikroTik i Cisco
 • Wykorzystuje narzędzia do wirtualizacji – Xen, Vmware, VirtualBox, Hyper-V
 • Pisze programy w językach Pascal, C++, Visual C++, Java
 • Tworzy strony internetowe za pomocą edytorów stron WWW w językach HTML, DHTML, CSS, JavaScript, PHP, Ajax
 • Tworzy bazy danych i nimi zarządza (w tym bazami internetowymi)
 • Posługuje się programami do tworzenia i obróbki grafiki oraz programami do tworzenia animacji

 

Zatrudnienie

 
Praca: może pracować np. jako programista, programista i administrator baz danych, administrator sieci komputerowych, administrator sieciowych systemów operacyjnych, twórca stron internetowych, grafik komputerowy.
Skip to content