Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zatrudnienie

Absolwenci kierunku są cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, zaj. techniczne, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, fizyka

Czas trwania: – 5 lat 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozpoznaje budowę oraz zna działanie układów i zespołów pojazdu.

Określa stan techniczny pojazdów samochodowych i dobiera odpowiedniemetody naprawy, posługiwania się urządzeniami diagnostycznymi inaprawczymi, dobiera części zamienne i materiały eksploatacyjny

Organizuje procesy obsługowo – naprawcze i sporządza niezbędnądokumentację, kalkulacji kosztów obsługi i naprawy pojazdówsamochodowych.

Zna możliwości wykorzystywania programów komputerowych do diagnozowania iserwisowania pojazdów, katalogowania części zamiennych i sprzedaży.

PRAWO JAZDY

Uczniowie w ramach zajęć są przygotowywani do egzaminu na prawo jazdy kat. B. Kurs w formie teoretycznej i praktycznej jest darmowy

Skip to content