Technik architektury krajobrazu

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, biologia, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, biologia

Czas trwania: – 5 lat (po szkole podstawowej)

Zatrudnienie

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach , w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu. opracowuje ekspertyzy dendrologiczne.

Planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich

Planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień

Prowadzi doświadczenia i obserwacje w programach jednostek naukowo - badawczych

Technik Architektury krajobrazu

Pracę wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

galeria

Nasi uczniowie uczestniczą w różnych wycieczkach zawodoznawczych oraz w miejscach gdzie mogą szlifować umiejętności prakryczne
Skip to content