Dla kandydata

Rozejrzyj się po dostępnych kierunkach kształcenia

DOKUMENTY Rekrutacyjne

TERMINarz REKRUTACJI 2019/2020
wymagane dokumenty
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego wraz z kartę informacyjną,
 • podanie o przyjęcie do szkoły – druk jednolicony zawarty w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22 grudnia 2009r.
 • 2 fotografie (30 mm x 42 mm),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (kandydaci do Technikum i Szkoły branżowej),
 • kartę zdrowia,
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu,
 • kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni specjalistycznej.

Dodatkowo dla kandydatów do liceum sportowego należy dostarczyć:

 • Załącznik 1 – zgoda rodzica na udział w testach sprawności
 • zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (należy dostarczyć przed testem sprawności)

 

W razie pytań skontaktuj się z nami.

TECHNIKUM - 5 letnie

ZSTiO przygotuje Cie do matury oraz egzaminów zawodowych. Wybierz swój zawód a po ukończeniu technikum kontynuuj naukę na studiach inżynierskich lub licencjackich

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • J. obcy

TECHNIK ELEKTRYK

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • J. obcy

TECHNIM MECHATRONIK

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • J. obcy

Technik reklamy

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • J. obcy

TECHNIK MECHANIK

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. Techniczne
 • J. obcy

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. Techniczne
 • J. obcy

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • J. obcy

TECHNIK PROGRAMISTA

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • J. obcy

Liceum - 4 letnie

ZSTiO przygotuje Cie do matury z wszelakich przedmiotów ogólnokształcących. Dzieki optymalnie dobranym profilom kształcenia nie zostaniesz po liceum bez perspektyw.

PROFIL SPORTOWY (po 8 letniej szkole podst.)

Specjalność: piłka siatkowa

Przedmioty punktowane: (wkrótce zostaną dodane)

Szkoły branżowe w ZSTiO - 3 letnie

ZSTiO to placówka przygotowująca do podjęcia pracy za pomocą szkół branżowych. To oferta przeznaczona jest głównie do osób chcących jak naszybciej wkroczyć na rynek pracy. Nie ma potrzeby zdawania matury. Uczeń może skupić się na swojej karierze rozwijając umiejętności praktyczne.

ELEKTROMEChanik pojazdów samochodowych

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

Klasa wielozawodowa

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

kierowca - mechanik

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

mechanik pojazdów samochodowych

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy
Skip to content