Dla kandydata

Rozejrzyj się po dostępnych kierunkach kształcenia

DOKUMENTY Rekrutacyjne

TERMINarz REKRUTACJI 2018/2019
REgulamin rekrutacji
wymagane dokumenty
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego wraz z kartę informacyjną,
 • podanie o przyjęcie do szkoły – druk jednolicony zawarty w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22 grudnia 2009r.
 • 2 fotografie (30 mm x 42 mm),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (kandydaci do Technikum i Szkoły branżowej),
 • kartę zdrowia,
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu,
 • kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narzędów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni specjalistycznej.

W razie pytań skontaktuj się z nami.

TECHNIKUM - 5 letnie

ZSTiO przygotuje Cie do matury oraz egzaminów zawodowych. Wybierz swój zawód a po ukończeniu technikum kontynuuj naukę na studiach inżynierskich lub licencjackich

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • J. obcy

TECHNIK ELEKTRYK

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • J. obcy

TECHNIM MECHATRONIK

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • J. obcy

Technik organizacji reklamy

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • J. obcy

TECHNIK MECHANIK

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. Techniczne
 • J. obcy

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. Techniczne
 • J. obcy

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • J. obcy

Liceum - 4 letnie

ZSTiO przygotuje Cie do matury z wszelakich przedmiotów ogólnokształcących. Dzieki optymalnie dobranym profilom kształcenia nie zostaniesz po liceum bez perspektyw.

PROFIL MATEMAtyczno - informatyczny

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • J. obcy

Szkoły branżowe w ZSTiO - 3 letnie

ZSTiO to placówka przygotowująca do podjęcia pracy za pomocą szkół branżowych. To oferta przeznaczona jest głównie do osób chcących jak naszybciej wkroczyć na rynek pracy. Nie ma potrzeby zdawania matury. Uczeń może skupić się na swojej karierze rozwijając umiejętności praktyczne.

ELEKTROMEChanik pojazdów samochodowych

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

elektryk

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

kierowca - mechanik

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

mechanik pojazdów samochodowych

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

ogrodnik

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy
\

Ślusarz

Przedmioty punktowane:

 •  J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

opERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy

Klasa wielozawodowa

Przedmioty punktowane:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Zaj. techniczne
 • J. obcy