Nauczanie zdalne

Zbiór informacji o nauczaniu zdalnym
Informacje

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Od dnia 25 marca 2020 roku  rozpoczynamy prowadzenie zdalnego nauczania naszej szkole. Zasady komunikacji obowiązujące w naszej szkole przedstawiają się następująco:

 1. Nauczyciel komunikuje się z uczniem co najmniej raz w tygodniu za pomocą wiadomości wysyłanych przez system Librus. Odczytanie wiadomości przez ucznia będzie podstawą do określenia frekwencji uczniów.
 2. Nauczyciel wysyła uczniom co najmniej raz w tygodniu materiały dotyczące realizacji nowego materiału nauczania. Biorąc pod uwagę możliwe przeciążenie zarówno systemów informatycznych jak i uczniów zalecamy aby materiały były wysyłane tylko raz w tygodniu, w przypadku dużej liczby godzin dopuszcza się dwukrotne wysłanie materiałów. Natomiast komunikację z uczniem prowadzimy w ciągu całego tygodnia.
 3. Materiały mogą być wysyłane do uczniów z wykorzystaniem:
  a) dysku sieciowego zintegrowanego z systemem Librus
  b) platformy edukacyjnej epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/filmy-instruktazowe-i-instrukcje/DbMHBRtzd
 4. c) platformy moodle: https://portal.zstio.edu.pl/
  d) platformy onedrive: https://onedrive.live.com/about/pl-pl/
  e) platformy WebEx [j. angielski]: https://www.webex.com/
  f) jakiejkolwiek innej platformy edukacyjnej wybranej przez nauczyciela
 5. Prace uczniów, które będą podlegać ocenie nauczyciele będą odbierać przez wybraną platformę lub pocztę email. Prace będą archiwizowane aby była możliwość dostępu do nich w późniejszym terminie.
 6. O wyborze formy komunikacji nauczyciel informuje uczniów i rodziców jednokrotnie przesyłając wiadomość w systemie Librus. Nie przesyłamy więcej kopii materiałów edukacyjnych do rodziców.
 7. Korzystając z jakiejkolwiek platformy wysyłamy w dalszym ciągu jeden raz w tygodniu do uczniów wiadomość o przesłaniu nowych materiałów – pozwoli to monitorować zaangażowanie uczniów.
 8. Brak aktywności ucznia powyżej tygodnia nauczyciel zgłasza wychowawcy klasy, który nawiązuje kontakt z rodzicami.
 9. Prosimy zgłaszać wszelkie uwagi mogące przyczynić się do usprawnienia systemu zdalnego nauczania obowiązującego w naszej szkole. Dopuszczamy możliwość jego modyfikacji.

 

Ponowne generowanie hasła do e- dziennika:

Osoby, które nie mają loginu lub hasła do e – dziennika Librus, mogą kontaktować się za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie z wychowawcą w celu ponownego ich wygenerowania.
W razie pytań prosimy kontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus

Można również samemu wygenerować hasło dla dziecka z poziomu konta rodzica.

W Librusie wybieramy:

 1. Uczeń
 2. Informacje
 3. W pozycji KONTO UCZNIA wybieramy Generuj nowe hasło

Ważne! Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie.

 

 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” to projekt wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, do którego dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Limanowej miała możliwość przystąpić młodzież  i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.

Praca na odległość to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wymaga on wyjścia poza standardowe przygotowanie lekcji oraz stawia duże wyzwania sprzętowe. Dlatego też projekt udział w projekcie  pozwolił nam na  zakupu potrzebnego sprzętu komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania w celu budowania cyfrowej szkoły.

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZSTIO
Skip to content