Nauczanie zdalne

Zbiór informacji o nauczaniu zdalnym
Platforma MS Teams

Platforma dostępna jest pod adresem https://teams.microsoft.com/ jest ona częścią pakietu portal.office.com do którego macie dostęp.

Ponowne generowanie hasła do e- dziennika:

Osoby, które nie mają loginu lub hasła do e – dziennika Librus, mogą kontaktować się za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie z wychowawcą w celu ponownego ich wygenerowania.
W razie pytań prosimy kontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus

Można również samemu wygenerować hasło dla dziecka z poziomu konta rodzica.

W Librusie wybieramy:

  1. Uczeń
  2. Informacje
  3. W pozycji KONTO UCZNIA wybieramy Generuj nowe hasło

Ważne! Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie.

 

 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” to projekt wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, do którego dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Limanowej miała możliwość przystąpić młodzież  i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.

Praca na odległość to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wymaga on wyjścia poza standardowe przygotowanie lekcji oraz stawia duże wyzwania sprzętowe. Dlatego też projekt udział w projekcie  pozwolił nam na  zakupu potrzebnego sprzętu komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania w celu budowania cyfrowej szkoły.

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZSTIO
Skip to content