Technik programista

 
 

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, informatyka, j.obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, j. angielski

Czas trwania: – 5 lat (po szkole podstawowej)

PERSPEKTYWY PROGRAMISTY

Uczniowie, którzy  od września podejmą naukę na wymienionym kierunku zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia programów, aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, projektowania baz danych i stron internetowych. Uczniowie będą się uczyć pisać kod w popularnych językach oprogramowaniach takich jak: C#, PHP, Java, HTML, Java Script itp.

Oprócz tego uczeń będzie poznawał różne technologie związane z programowaniem i branżą IT.

Ukończenie  szkoły w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom rozpoczęcie kariery na rynku pracy, otwarcie działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach.

 

Zatrudnienie

 

Utworzenie kierunku technik programista w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Szkoła spotyka się na rozmowach z pracodawcami monitorując deficyt pracowników w poszczególnych branżach. W sektorze IT oraz w instytucjach związanych z biznesem, przetwarzaniem informacji oraz pokrewnych zapotrzebowanie na programistów jest bardzo duże. Utworzenie oddziału oraz wykwalifikowanie przyszłych absolwentów pozwoli rozwiązać problemy braku osób potrafiących efektywnie programować oraz testować oprogramowanie.

 

Skip to content