Św. Jan Paweł II

Naszym Patronem

„Chrystus potrzebuje waszej młodości i waszego entuzjazmu, aby jego orędzie radości mogło rozbrzmiewać w nowym tysiącleciu.”

Jan Paweł II [Toronto 2002]

Data Urodzenia

18 V 1920 r.

Data Śmierci

2 IV 2005r.

Wybór Patrona jest jedną z ważniejszych decyzji w życiu szkoły. W dobie kryzysu moralnego oraz degradacji wielu wartości uznaliśmy wspólnie, że niekwestionowanym autorytetem dla nas – nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły – może być tylko osoba Jana Pawła II. Gdy w 1978 roku Karol Wojtyła został Papieżem nikt nie przypuszczał, że będzie to jeden z najważniejszych pontyfikatów w historii Kościoła. W oparciu o prawdy głoszone przez Ojca Świętego chcemy kształtować młodzież naszej szkoły. W dniu 14 października 2003 roku obchodziliśmy święto 80lecia połączone z nadaniem Szkole Imienia Jana Pawła II. Cały czas trwa praca dydaktyczna i wychowawcza przybliżająca nam postać oraz nauczanie Ojca Świętego. Na stałe do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych wpisane zostało Święto Szkoły (16.XI).

Zyciorys

 • 18 V 1920 urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach
 • 1938 kończy szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 1 IX 1939 wybucha II wojny światowa; Karol przerywa studia
 • 1940-1941 rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay
 • 1942 wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie
 • 1 XI 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy
 • 1946-1948 studiuje w Rzymie
 • 1948 jest wikariuszem parafii Niegowić (pow. bocheński)
 • 1949-1951 wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie. Studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej
 • 1953 habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym
 • 1954 pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 28 IX 1958 konsekrowany na biskupa 30 XII 1963 mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim
 • 8 III 1964 odbywa ingres na Wawel
 • 26 VI 1967 kreowany kardynałem
 • 16 X 1978 wybrany papieżem (Jan Paweł II)
 • 22 X 1978 uroczyście rozpoczyna pontyfikat

PONTYFIKAT

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i był jednym z najdłuższych w dziejach Kościoła.

 

Ojciec Święty odbył 104 podróże zagraniczne i wygłosił łącznie 2382 przemówień oficjalnych. Najwięcej wizyt złożył w Polsce (8), a następnie we Francji i w Stanach Zjednoczonych – po 7. Ojciec Święty przemierzył czasie tych podróży łącznie 1162615 km. Podczas 148 beatyfikacji ogłosił 1343 błogosławionych a 51 kanonizacji pod jego przewodnictwem dało Kościołowi 482 świętych. Ojciec Święty odbył 1161 środowych audiencji ogólnych, na które przybyło w ciągu tych lat prawie 17,7 mln pielgrzymów z całego świata. W Watykanie odbyło się 38 oficjalnych wizyt głów państw. Na 9 konsystorzach Jan Paweł II wyniósł do godności kardynalskiej 232 duchownych (najwyższą liczbę w dziejach Kościoła). ,Dorobkiem jego pontyfikatu jest ogromna liczba różnych dokumentów, m.in. 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich i idąca w tysiące liczba listów papieskich

INICJATYWY DUSZPASTERSKIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 • Światowe Dni Młodzieży
 • 11 lutego Światowy Dzień Chorego
 • Od 25 marca 1983 do 22 kwietnia 1984 trwał w całym Kościele Rok Odkupienia
 • Od 7 czerwca 1987 do 15 sierpnia 1988 – Rok Maryjny
 • Od 26 grudnia 1993 do 30 grudnia 1994 – Rok Rodziny
 • Od 24 grudnia 1999 do 6 stycznia 2001 cały Kościół obchodził Wielki Jubileusz Roku Świętego
 • Od 16 października 2002 do 31 października 2003 trwał Rok Różańca
 • 17 października 2004r. rozpoczął się Rok Eucharystii, który zakończył się wraz z zamknięciem Synodu Biskupów nt. Eucharystii 29 października 2005.

 

Schyłek pontyfikatu

Papież Jan Paweł II  zmarł w Rzymie 2 kwietnia o godz. 21.37 w wieku 84 lat. 
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r. Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra 3,5 mln wiernych, 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata.

Skip to content