Technik elektryk

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, fizyka, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, fizyka

Czas trwania: 5 lat (po szkole podstawowej)

Czym elektryk się zajmuje

  • Analizuje podstawowe zjawiska z zakresu elektrotechniki i elektroniki, występujące w maszynach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych
  • Dobiera materiały konstrukcyjne, przewodzące i elektroinstalacyjne stosowane w obwodach elektrycznych
  • Dobiera i łączy elementy elektryczne i elektroniczne w układach
  • Dokonuje pomiarów wielkości elektrycznych i elektronicznych

 

  • Oblicza, wykonuje i naprawia instalacje elektryczne
  • Analizuje działanie maszyn, urządzeń i aparatury pomocniczej powszechnie stosowanej
  • Instaluje, obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne
  • Posługuje się sprzętem komputerowym do symulacji obwodów i obliczeń
  • Zna Polskie Normy dotyczące budowy i wykorzystania instalacji elektrycznych dla zapewnienia ich prawidłowej i bezpiecznej pracy.

Zatrudnienie

– W różnych gałęziach gospodarki – np. w zakładach energetycznych, elektrowniach, w komunikacji, w przemyśle wydobywczym, w zakładach produkcyjnych lub usługowych

– we własnym zakładzie

– przy montażu, instalowaniu, remontach, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych

– przy montażu, instalowaniu, remontach, konserwacji i eksploatacji maszyn elektrycznych

– przy pomiarach elektrycznych

– w biurach projektowych jako asystenci projektantów

– przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

galeria

Nasi uczniowie uczestniczą w różnych wycieczkach zawodoznawczych oraz w miejscach gdzie mogą odbywać praktyki i staże zawodowe
Skip to content