Mechanik Pojazdów samochodowych

szkoła branżowa I stopnia

Przedmioty punktowane : matematyka,  j.polski, zaj. techniczne

Czas trwania: – 3 lata

PRAWO JAZDY

Uczniowie w ramach zajęć są przygotowywani do egzaminu na prawo jazdy kat. B.  Kurs w formie teoretycznej i praktycznej jest darmowy

KWALIFIKACJE

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych

Dla kogo?

Mechanik pojazdów samochodowych to specjalista zajmujący się naprawą pojazdów samochodowych, ale nie tylko – może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, a także stopień zużycia podzespołów i układów.
Po ukończeniu szkoły absolwent w tym zawodzie będzie potrafił: prawidłowo przeprowadzać wszystkie operacje obsługowe, naprawcze, diagnostyczne i regulacyjne pojazdów samochodowych, przeprowadzać próby pojazdów i poszczególnych ich zespołów po naprawie,

ustalać przyczyny i niesprawności w działaniu poszczególnych zespołów, układów i mechanizmów pojazdów za pomocą przyrządów diagnostycznych, przeprowadzać weryfikację części za pomocą odpowiednich przyrządów, przeprowadzać konserwację pojazdów samochodowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Uczniowie tej klasy w ramach zajęć odbywają kurs prawa jazdy kategorii B i mogą przystąpić do egzaminu.

 

Skip to content