Technik REKLAMY

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, informatyka, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, j.polski

Czas trwania: – 5 lat (po szkole podstawowej)

Czym ZAJMUJE SIę technik reklamy?

 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy,
 • przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam radiowych,
 • organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy),
 • tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,
 • obsługiwać programy graficzne: Ilustrator, Photoshop, CorelDraw,
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy,
 • organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych,
 • współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowej,
 • pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie,
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • kierować zespołem pracowników,
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,
 • przygotować projekt z uwzględnieniem różnych technik druku.

Zawód DLA osób:

 • komunikatywnych,
 • kreatywnych,
 • otwartych na nowe doświadczenia,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • spostrzegawczych,
 • operatywnych w działaniu,
 • osiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • cechujących się wysoka kulturą osobistą, uczciwością,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Absolwent może podjąć pracę jako:

 • technik organizacji reklamy,
 • pracownik agencji reklamowych
 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • administrator produkcji filmowej,
 • handlowiec,
 • pracownik studia graficznego
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • przedstawiciel handlowy,
 • telemarketer,
 • sprzedawca na telefon.

PRACA

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Skip to content