Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/21 Samorząd Uczniowski 
życzy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty zadowolenia z wykonywanej przez siebie pracy. 
Pragniemy, by ten rok szkolny był tak samo udany jak poprzedni, zarówno pod względem jakości nauczania 
jak i pozytywnej atmosfery nas otaczającej. Życzymy Państwu zadowolenia z uczniów i prawidłowego prowadzenia ich do stawania się lepszymi ludźmi.
 
Wam, Drodzy Uczniowie, życzymy dalszego rozwijania własnych talentów, dobrych ocen. Pamiętajcie, że to Wy jesteście główną częścią naszej społeczności i od Was zależy w jakiej atmosferze ten rok przeminie. Pragniemy też, by nie zabrakło Wam motywacji w dążeniu do realizacji założonych przez Was celów. 
Chcemy, by na Waszej drodze pojawiały się tylko osoby, które zasługują na Waszą uwagę.
Spokojnego roku szkolnego życzymy również rodzicom. Zaangażowanie Państwa w sprawy szkolne jest niezwykle cenne i pożądane. Życzymy też wielu miłych 
przeżyć związanych z osiągnięciami Państwa podopiecznych i pomaganiu im w podejmowaniu dobrych decyzji.
 
Samorząd uczniowski ZSTiO
Skip to content