W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej w dn. 25 kwietnia 2019r. odbył się finał regionalny VII edycji Konkursu „Zawód nie zawodzi”. Uczestniczyło w nim 82 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego, którzy zakwalifikowali się po eliminacjach szkolnych. Tematyka dotyczyła następujących obszarów: informatycznego, reklamy i architektury krajobrazu, mechaniczno-mechatronicznego, elektryczno-elektronicznego oraz motoryzacyjnego. Organizatorem zmagań i głównym sponsorem nagród jest Stowarzyszenie HUMANEO. Poszczególne etapy miały formę testów on-line przygotowanych przez nauczycieli ZSTiO. Uczestnicy konkursu mieli możliwość zwiedzenia pracowni szkolnych oraz wzięcia udziału w zajęciach ćwiczeniowych. Poznali oni specyfikę lekcji praktycznych prowadzonych w ZSTiO, w klasach technikum o profilach: architektura krajobrazu, informatyka, programista, organizacja reklamy, mechanik, mechanika pojazdów samochodowych, mechatronik i elektryk.

Konkurs „Zawód nie zawodzi” odbywa się już po raz siódmy. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych oraz odkrywanie uzdolnień młodzieży. Zwycięzcy poszczególnych obszarów wezmą udział w Super Finale organizowanym przez Stowarzyszenie HUMANEO w Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej.

Sponsorem nagrody dla najlepszej szkoły była firma ,,Allkomp” z Tymbarku, która dodatkowo przygotowała pokaz oraz ćwiczenia spawania i testowania światłowodów. Szkolnym koordynatorem konkursu był pan Krzysztof Biskup.

Zwycięzcom w danych obszarach nagrody wręczali Starosta Limanowski – pan Mieczysław Uryga, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej – pan Artur Krzak oraz dyrektor szkoły – Stanisław Wąsik.

Lista laureatów:

Obszar elektryczno – elektroniczny
Miejsce I – Filip Winiarczyk – Szkoła Podstawowa w Rupniowie.
Miejsce II – Maks Tokarczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej.
Miejsce III – Beata Pajor – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.

 Obszar informatyczny
Miejsce I – Damian Judka – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej.
Miejsce II – Dominik Duda – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.
Miejsce III – Krzysztof Jędrzejek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej.
Miejsce IV – Marcin Tomaszek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi.

Obszar reklamy i architektury krajobrazu
Miejsce I – Aurelia Orzeł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.
Miejsce II – Gabriela Augustyn – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.
Miejsce III – Milena Sukiennik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej.
Miejsce IV – Jolanta Sądel – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej.

Obszar mechaniczno – mechatroniczny
Miejsce I – Natalia Gawron – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.
Miejsce II – Jakub Bobowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej.
Miejsce III – Filip Wątroba –    Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej.

Obszar motoryzacyjny
Miejsce I – Natalia Augustyn – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.
Miejsce II – Tomasz Janik – Szkoła Podstawowa w Wysokiem.
Miejsce III – Julia Gołąb – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

W kategorii szkół:
Miejsce I – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.

Skip to content