W minioną środę  tj. 27 lutego br. uczniowie klasy pierwszej technikum architektury krajobrazu w ZSTiO w Limanowej, odbyli pierwsze wiosenne zajęcia terenowe. Zorganizowano je w pobliskich gospodarstwach ogrodniczych. Młodzież pod opieką swoich nauczycieli Krzysztofa Młynarczyka i Moniki Smaga – Bolsęga  odbyła zajęcia dotyczące rozmnażania generatywnego i wegetatywnego popularnych roślin ozdobnych. Uczniowie zapoznali się z technologią produkcji rozsady roślin rabatowych i balkonowych a także sposobami  rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych w sposób wegetatywny.

Zajęcia terenowe prowadzone bezpośrednio u producentów roślin zdecydowanie wpływają na lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz  do wykonywania zawodu architekta krajobrazu. Dobrze prowadzone kształcenie praktyczne pozwala młodzieży nabyć wiedzę i umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy.  Dla architektów krajobrazu planowane są kolejne zajęcia warsztatowe m.in. w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie, na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie czy profesjonalnym laboratorium kultur tkankowych w Krakowie, gdzie rozmnaża się rośliny metodą in vitro.

Skip to content