VII edycja Konkursu Zawód nie zawodzi!

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu promującego zawody techniczno – informatyczne „Zawód nie zawodzi”. To już kolejna VII odsłona tego konkursu, którego odbiorcami są uczniowie wybranych gimnazjów i szkół podstawowych w Polsce! Jak zawsze stawiamy na nowatorskie podeście do tematyki konkursowej!

Konkurs „Zawód nie zawodzi” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych zaproszonych do jego VII edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych i podstawowych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e–learningowych form nauczania.

W tym roku zapraszamy uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych powiatu limanowskiego, skupionych wokół Limanowej i Mszany Dolnej

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie. Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Więcej na temat Organizatora i Partnerów Konkursu znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie Konkursu http://zawodniezawodzi.pl/.

 

Terminarz Konkursu:

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

    Etap próbny: 11.03.2019 r.

    Etap szkolny: 14.03.2019 r.

    Finał regionalny konkursu:

        25.04.2019 r. – ZSTiO w Limanowej;

        26.04.2019 r. – ZSTI w Mszanie Dolnej;

    Super Finał Konkursu: 31.05.2019 r. w ZSTI w Mszanie Dolnej.

 

Zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły za pomocą poczty elektronicznej na adres: krzysztofbiskup@zstio.edu.pl (Region Limanowa) wysyłając wiadomość zawierającą następujące dane:

 

Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Numer telefonu do sekretariatu:
Adres e-mail szkoły:
Ilość uczniów w szkole w klasach gimnazjalnych oraz w klasach VII SP(należy podać jedynie ilość uczniów w oddziałach GIMNAZJALNYCH i w klasach 7 i 8 SP):I
Imię i Nazwisko Dyrektora:
Imię i Nazwisko koordynatora konkursu:
Adres e-mail koordynatora:

 

Organizatorzy Konkursu
Zawód nie zawodzi

Skip to content