19 października 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski „JAN PAWEŁ II JAKO ARTYSTA”. Głównym celem Konkursu było przybliżenie młodym ludziom twórczości literackiej św. Jana Pawła II, uznawanej za klucz do jego życia wewnętrznego oraz za źródło głoszonych przez niego wartości. Młodzież przygotowująca się do Konkursu nie tylko kształtowała wrażliwość na piękno literackiego języka, ale także na przeżycia, jakich dostarcza spotkanie z twórczością Wielkiego Papieża. Występy uczestników podzielone zostały na dwa etapy: 1 – uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych;  2 – uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych.  Honorowy Patronat nad Konkursem objęli Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej ks. dr Wiesław Piotrowski.  Oceny występów dokonało jury w składzie: Marta Smoleń – polonistka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ks. Robert Pociecha – katecheta w ZSTiO oraz Leszek Mordarski – zasłużony dla lokalnej społeczności instruktor muzyczny, wieloletni nauczyciel muzyki i wiedzy o kulturze. Gratulując zwycięzcom i uczestnikom, członkowie jury zwrócili uwagę na dojrzałość emocjonalną wykonawców oraz na umiejętność oddania głębi treści zawartych w interpretowanych tekstach.

Za piękną i dojrzałą interpretację utworów Karola Wojtyły przyznane zostały nagrody rzeczowe, które wręczyli jurorzy oraz Dyrektor ZSTiO Jan Skrzekut i Wicedyrektor Agata Golińska. Upominki wręczono także nauczycielom przygotowującym uczestników, doceniając ich trud włożony w uwrażliwianie młodzieży na głębię mistycznej twórczości.

Szczególne podziękowania organizatorzy składają sponsorom Konkursu. Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili: Starosta Powiatowy Jan Puchała i Urząd Miasta Limanowa.

fot. K. Ślusarczyk

 

Poniżej prezentujemy laureatów Konkursu:

W kategorii recytatorskiej szkół gimnazjalnych i klas 7-8 szkół podstawowych:

I miejsce: Dominika Wiewióra – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Męcinie

II miejsce: Michał Zastrzeżyński – Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Mordarce

III miejsce: Kinga Nawalaniec – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

Wyróżnienie:Aleksandra Woźniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Męcinie

 

Nagroda Specjalna – Nagroda Młodego Karola:

Marcin Twaróg – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi

 

W kategorii wokalno – instrumentalnej szkół gimnazjalnych i klas 7-8 szkół podstawowych:

I miejsce: Agnieszka Mordarska i Amelia Wojcieszak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej

II miejsce: Aleksandra Bargieł – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej

III miejsce: Zofia Hebda – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Limanowej

Wyróżnienie: Dorota Pałka – Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu

W kategorii recytatorskiej szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce ex aequo: Justyna Kowalska – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w  Limanowej

Dominika Zoń – Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

II miejsce ex aequo: Aleksandra Szewczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w  Limanowej

Sandra Duplak – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w  Limanowej

III miejsce: Łukasz Turaczyk – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Limanowej

Wyróżnienie:Kamil Michalik – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Limanowej

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom oraz wyrażają wdzięczność za zainteresowanie Konkursem. Jednocześnie już dziś zapraszają do udziału w kolejnej jego edycji w 2019 roku!

 

Skip to content