Piotr Surdziel uczeń klasy III  Technikum organizacji reklamy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej zdobył II miejsce w I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na projekt pt. „ Co chciałbym zmienić w Polsce” – Prawo, administracja, ekonomia. Ze względu na podjęty temat, praca uzyskała pierwsze miejsce w dziedzinie : Administracja. Piotr Surdziel w nagrodę otrzymuje indeks na 3-letnie studia stacjonarne, na kierunku administracja prowadzonym w instytucie prawa, administracji
i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Uroczyste wręczenie dyplomu nastąpi w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w auli Głównej im, prof. W. Danka przy ul. Podchorążych 2, w czasie uroczystego Absolutorium Absolwentów IPAiE 2018.

Opiekunem merytorycznym ucznia była Pani Elżbieta Kita.

Skip to content