Utworzenie kierunku technik programista w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Szkoła spotyka się na rozmowach z pracodawcami monitorując deficyt pracowników w poszczególnych branżach. W sektorze IT oraz w instytucjach związanych z biznesem, przetwarzaniem informacji oraz pokrewnych zapotrzebowanie na programistów jest bardzo duże. Utworzenie oddziału oraz wykwalifikowanie przyszłych absolwentów pozwoli rozwiązać problemy braku osób potrafiących efektywnie programować oraz testować oprogramowanie.

Uczniowie, którzy  od września podejmą naukę na wymienionym kierunku zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia programów, aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, projektowania baz danych i stron internetowych. Uczniowie będą się uczyć pisać kod w popularnych językach oprogramowaniach takich jak: C#, PHP, Java, HTML, Java Script itp. Oprócz tego uczeń będzie poznawał różne technologie związane z programowaniem i .  

Ukończenie  szkoły w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom rozpoczęcie kariery na rynku pracy, otwarcie działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach.

Skip to content