24 października 2018 r. w ZSTiO zostało zorganizowane szkolenie pod nazwą Rola pracodawców w szkole zawodowej. Szkolenie skierowane było dla pracodawców, szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkół podstawowych. Prelegentami byli : Agata Suszczyńska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego , Ewa Matras i Justyna Górka z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, Marek Kuna i Krzysztof Młynarczyk z ZSTiO. Szkolenie wpisane w tegoroczną edycję Święta Zawodów, dotyczyło współpracy z pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego.

Skip to content