ZAWÓD NIE ZAWODZI

konkurs

O konkursie

Konkurs „Zawód nie zawodzi” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do jego VI edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych do

rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e–learningowych form nauczania.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Nagrody

Nagrodami są sprzęty elektroniczne takie jak: powerbanki, drukarki laserowe, laserowe urządzenia wielofunkcyjne itp.

Pula nagród to ponad 4000 zł

Skip to content