16 października 2018 roku był dniem szczególnym dla społeczności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, obchodzącej Święto Patrona Szkoły. Uroczystość miała charakter wyjątkowy, gdyż łączyła w sobie dwa ważne jubileusze – 40. rocznicę wyboru Papieża Jana Pawła II oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchodach wzięli udział dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Limanowej Artur Krzak, Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Dariusz Leśniak, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, p. Sylwia Kubacka w imieniu Posła na Sejm RP Józefa Leśniaka, Prezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP Elżbieta Mordarska, Kierownik Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz, Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Wolności i Radny Powiatowy Stefan Hutek, a także  emerytowani nauczyciele ZSTiO oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną, sprawowaną przez ks. Prałata dra Wiesława Piotrowskiego, ks. Stanisława Wojcieszaka, ks. Roberta Pociechę i ks. Bartosza Mizińskiego. W homilii skierowanej do zebranych, ks. Prałat przypomniał wartość nauczania Świętego Jana Pawła II, który – pełniąc stanowisko najwyższego hierarchy w Kościele Katolickim – budował swoje człowieczeństwo w oparciu o szczere i bezpośrednie relacje międzyludzkie. Podkreślił, że przynależność do szkoły noszącej imię Papieża Polaka zobowiązuje do tego, aby nie poprzestawać na tym, co łatwe, lecz nieustannie od siebie wymagać.

Bezpośrednio po Mszy Świętej, w asyście Związku Strzeleckiego „Strzelec” przy ZSTiO, nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt oraz odśpiewanie hymnu narodowego.  Punktem kulminacyjnym części oficjalnej spotkania było odsłonięcie Pomnika Wolności, upamiętniającego najważniejsze wydarzenia w historii naszego kraju i będącego świadectwem dla przyszłych pokoleń wzrastających w duchu patriotyzmu i nauczania Świętego Jana Pawła II. Następnie, w orszaku prowadzonym przez Poczet Sztandarowy Szkoły, wszyscy uczestnicy udali się do hali sportowej w ZSTiO, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Głos zabrał Dyrektor Zespołu Jan Skrzekut, który powitał zebranych, a po nim okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Wszyscy podkreślali wyjątkowość uroczystości, skupiającej w sobie dwa doniosłe w dziejach Polski wydarzenia. Nie zabrakło także akcentów odnoszących się do Święta Edukacji Narodowej. Z tej okazji Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Limanowej Artur Krzak wręczyli Nagrody oraz Stypendia Starosty. Na zakończenie części oficjalnej uczniowie klas pierwszych w asyście Pocztu Sztandarowego przystąpili do uroczystego ślubowania.

Część artystyczna pod hasłem: „Szukałem Was…”, przygotowana przez uczniów ZSTiO pod kierunkiem p. Marty Smoleń i p. Marii Wrony, skłoniła zebranych do refleksji nad znaczeniem autorytetu Papieża Polaka w życiu współczesnej młodzieży. Młodzi artyści przekonywali, dlaczego właśnie Święty Jan Paweł II powinien stać się ich najlepszym nauczycielem. Poprzez żywe słowo i muzykę, ubogacone filmowym obrazem, przypomnieli najważniejsze wartości głoszone przez ich Patrona, takie jak: wiara, miłość, patriotyzm, tradycja, miłosierdzie, rodzina, mądrość, praca, radość i wolność.

Na zakończenie uroczystej akademii, członkowie Samorządu Uczniowskiego skierowali ciepłe słowa do swoich nauczycieli, dziękując im za trud, jaki wkładają w nauczanie i wychowanie, a zarazem życząc, aby Jan Paweł II swoim niezwykłym przykładem inspirował ich do podejmowania nowych wyzwań w dążeniu do ukształtowania młodych serc i umysłów.

Skip to content