Akcja Sprzątanie Świata- Polska 2019 w ZSTiO

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety??? Można!!!

24.10.2019 roku uczniowie klasy 1TE uczestniczyli w akcji ” Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.
Uczniowie wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.
NIE ZAPOMINAJMY- OD KONDYCJI ZIEMI ZALEŻY NASZE ŻYCIE!
Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję.

Skip to content