27 października 2018 roku ogłoszono wyniki Konkursu literacko – plastyczno – fotograficznego „Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – Pomnik Konstytucji 3 Maja”, zorganizowanego w 100. rocznicę poświęcenia limanowskiej świątyni. Konkurs przeprowadzony został pod Honorowym Patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, a jego organizatorami były: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa i Starostwo Powiatowe w Limanowej. Konkurs ogłoszony został jeszcze w maju b.r., a jego celem było zachęcenie uczestników do wyrażenia za pomocą dzieła plastycznego, tekstu poetyckiego, prozatorskiego lub fotografii własnych przeżyć i refleksji nawiązujących do hasła przewodniego.

Ogłoszenie wyników poprzedziło uroczyste Sympozjum w Sali Misterium w Domu Pielgrzyma w Limanowej na temat roli Kościoła w drodze do niepodległości, w którym wzięli udział reprezentanci lokalnych władz, środowisk kulturalnych oraz przedstawiciele świata nauki, m.in. wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na zakończenie spotkania nagrodzono laureatów Konkursu. Miło nam poinformować, że wśród nich znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Klaudia Patej z klasy 3TE/TO, która zdobyła wyróżnienie w kategorii literackiej za wiersz pt. „Dzień to wielki” oraz Agnieszka Pach z klasy 4TM/TA – wyróżnienie za pracę plastyczną pt. „Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – Pomnik 100 – lecia Konstytucji 3 Maja”.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Skip to content