W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej w dn. 26 kwietnia 2018r. odbył się finał VI edycji Konkursu „Zawód nie zawodzi”. Uczestniczyło w nim 57 uczniów gimnazjów z terenu powiatu limanowskiego, którzy zakwalifikowali się po eliminacjach szkolnych. Tematyka dotyczyła następujących obszarów: informatycznego, reklamy i architektury krajobrazu, mechaniczno-mechatronicznego, elektryczno-elektronicznego oraz motoryzacyjnego. Poszczególne etapy miały formę testów, przygotowanych przez specjalistów, rozwiązywanych on-line w miejscu określonym przez Organizatora Konkursu-Stowarzyszenie HUMANEO.

Uczestnicy konkursu mieli również możliwość wzięcia udziału w zajęciach ćwiczeniowych . Poznali specyfikę zajęć praktycznych prowadzonych w ZSTiO, w klasach technikum o profilach : architektura krajobrazu, informatyka, organizacja reklamy, mechanik, mechanika pojazdów samochodowych, mechatronik i  elektryk. Zwiedzili pracownie szkolne.

Konkurs  „Zawód nie zawodzi” odbywa się już po raz szósty. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród  uczniów szkół gimnazjalnych oraz odkrywanie uzdolnień młodzieży.

Zwycięzcy  poszczególnych obszarów wezmą udział w Super Finale organizowanym przez Stowarzyszenie HUMANEO w Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej.

Lista laureatów:

 

Obszar Informatyczny
Miejsce I – Tomasz Wąchała – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy
Miejsce II – Małgorzata Surdziel – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
Miejsce III – Karol Frączek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

 

Obszar reklamy i architektury krajobrazu
Miejsce I – Karolina Krzyżak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
Miejsce II – Gabriela Smoter – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
Miejsce III – Karolina Smaga – Szkoła Podstawowa w Rupniowie

 

Obszar mechaniczno – mechatroniczny
Miejsce I – Jakub Rosiek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
Miejsce II – Bartłomiej Pławecki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
Miejsce III – Krzysztof Michura – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

 

Obszar motoryzacyjny
Miejsce I – Sylwia Młynarczyk – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej
Miejsce II – Urszula Kraska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
Miejsce III – Setlak Monika – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

 

Obszar elektryczno – elektroniczny
Miejsce I – Dorota Więcek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi.
Miejsce II – Justyna Krzyżak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
Miejsce III – Mateusz Talarczyk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej

W kategorii szkół:
I Miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

Skip to content