OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

szkoła branżowa I stopnia

Przedmioty punktowane : matematyka, j.polski, zaj. techniczne

Czas trwania: –  3 lata

Zatrudnienie

Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami. Jednocześnie zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy będzie powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek 

skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numeryczniej. Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach wyposażonych w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.

KWALIFIKACJE

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

UMIEJĘTNOŚCI

Zawód łączy wiele innych zawodów w całośc pozwalając na bycie rozchwytywanym na rynku pracy. Wiele firm takich jak np. Limatherm potrzebuje duże ilości osób do pracy z maszynami skrawających. Operator obrabiarek skrawających posiada umiejętnośc m.in:

tokarza

frezera

Szlifiarza

operatora centrów obróbkowych

Skip to content