Liceum sportowe - piłka siatkowa

Połącz pasję sportową z nauką

Profil sportowy

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, chemia, biologia

10 godzin zajęć sportowych tygodniowo

Nauczane języki: j.angielski, j.niemiecki

Czas trwania: 4 lata (po szkole podstawowej)

Dla kogo?

Profil klasy skierowany jest do uczennic, które chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość kontynuowania edukacji na różnorodnych studiach wyższych

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest:

– dostarczenie zgody rodzica na udział w testach sprawności (zał. nr 1 do pobrania  w zakładce dla kandydata – wymagane dokumenty)

– zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu

– zaliczenie próby sprawności fizycznej w terminie określonym w regulaminie rekrutacji

Klasa będzie utworzona jeżeli co najmniej 20 kandydatów spełni powyższe wymagania.

 

ZALETY PROFILU

C

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW NA KIERUNKACH HUMANISTYCZNYCH, PRZYRODNICZYCH i TECHNICZNYCH 

C

SZKOLENIE SIATKARSKIE W OPARCIU O PROGRAM PZPS

C

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Udział w ogólnopolskich rozgrywkach piłki siatkowej w kat. kadetek, juniorek i seniorek ORAZ OBOZACH SPORTOWYCH

 

Skip to content