Liceum

Idealna opcja dla osób chcących kontynuować naukę na studiach

Stawiamy na profil ścisły

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, informatyka, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : matematyka, informatyka

Czas trwania: 4 lata (po szkole podstawowej)

Czas trwania: 3 lata ( po gimnazjum)

Dla kogo?

Liceum jest głównie bazą do podjęcia studiów licencjackich lub inzynierskich. Dzięki wybirze  tego profilu zostaniesz przygotowany do rozszerzonej matury z matematyki oraz informatyki. Absolwenci mają także szansę na podjęcie pracy w branży IT bezpośrednio po ukończeniu liceum

ZALETY PROFILU

C

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW NA KIERUNKACH ŚCISŁYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TECHNICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

C

NAUKĘ W NOWOCZESNYCH PRACOWNIACH INFORMATYCZNYCH

C

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI I INFORMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Podczas trwania cyklu kształcenia, młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz uczestniczenia w konkursach i olimpiadach