Liceum

Profil ścisły

Profil ścisły

Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, j. obcy, informatyka

Przedmioty rozszerzone : matematyka, fizyka, informatyka

Czas trwania: 4 lata

Dla kogo?

Profil klasy adresowany jest do uczniów, którzy chcą poszerzać i doskonalić wiadomości z przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, fizyka i informatyka, które od lat w nasze szkole są realizowane na bardzo wysokim poziomie. Ukończenie klasy o tym profilu daje podstawy absolwentom do kontynuowania edukacji na różnorodnych studiach wyższych, szczególnie technicznych.

ZALETY PROFILU

C

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH I PRZYRODNICZYCH

C

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

C

UDZIAŁ W KONKURSACH I OLIMPIADACH UMOŻLIWIAJĄCYCH FINALISTOM ZDOBYCIE INDEKSU NA WYŻSZĄ UCZELNIĘ

C

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Skip to content