Liceum sportowe - piłka siatkowa

Połącz pasję sportową z nauką

Profil sportowy

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, j. obcy

Przedmioty rozszerzone : biologia, matematyka

10 godzin zajęć sportowych tygodniowo

Nauczane języki: j.angielski, j.niemiecki

Czas trwania: 4 lata (po szkole podstawowej)

Dla kogo?

Profil klasy skierowany jest do uczennic, które chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość kontynuowania edukacji na różnorodnych studiach wyższych

Wymagania zdrowotne:

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest złożenie

  • wniosku rodzica o przyjęcie do klasy sportowej,
  • zaświadczenia od lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
  • zgody rodzica na kształcenie w klasie sportowej,
  • zaliczenie próby sprawności fizycznej w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Warunki utworzenia klasy:

Klasa będzie utworzona jeżeli co najmniej 20 kandydatek spełni powyższe wymagania.

ZALETY PROFILU

C

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW NA KIERUNKACH ŚCISŁYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TECHNICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

C

SZKOLENIE SIATKARSKIE W OPARCIU O PROGRAM PZPS

C

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Udział w ogólnopolskich rozgrywkach piłki siatkowej w kat. kadetek, juniorek i seniorek ORAZ OBOZACH SPORTOWYCH