SZKOła Branżowa

Czas trwania:

3 lata (po gimnazjum)

4 lata ( po 8 letniej szkole podstawowej)

ZatrudnieniE

Rynek pracy prezentuje wiele ofert dla osób praktycznie we wszystkich zawodach technicznych (także bezpośrednio po szkole zawodowej/ branżowej). Największe zapotrzebowanie jest w branży informatycznej, mechanicznej i elektrycznej. Kończąc szkołę branżową uzyskujesz jedną kwalifikację zawodową, którą można potem rozszerzyć o kolejną uzyskując tytuł technika

Skip to content