KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Zajęcia rozpoczną się w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego uzależniony jest od nauczanej  kwalifikacji. Kursy trwają od 2 do 4 semestrów, nauka jest bezpłatna. Kurs może odbywać się zarówno w sposób stacjonarny jak i zaoczny (weekendowy).

ProwadziMY NABÓR NA KURSY

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Rozwój współczesnej nauki powoduje, że coraz w większym stopniu  w maszynach i urządzeniach  w celu wzrostu wydajności produkcji   stosuje  technik i komputerowe.

W naszej ofercie zapewniamy uczestnikom opanowanie podstawowych  umiejętności w wykonywaniu i czytaniu rysunków technicznych wraz z  wykorzystaniem systemów wspomagających projektowanie CAD AutoCad, Autodesk -Inventor, Solid Edge. Umożliwimy nabycie umiejętności aby samodzielnie programować, obsługiwać i nadzorować uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki w tym obrabiarki CNC wspomagane komputerowymi procesami wytwarzania CAM: Edgecam, MTS, FANUC, SINUMERIK. Równocześnie przekażemy  umiejętności obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających takie jak tokarki, frezarki, szlifierki, strugarki, wiertarki i inne. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach naszej szkoły pod opieką wykwalifikowanej o doświadczonej kadry pedagogicznej.

Łączna liczba godzin na zajęcia teoretyczne i praktyczne wynosi 695 których realizacja następuję w czasie dogodnym dla uczestników uwzględniać fakt pracy zawodowej w zakładzie.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Wykonywanie kompozycji florystycznych
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Prowadzenie sprzedaży

Prowadzenie działalności handlowej
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

KWALIFIKACJE

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacji w danym zawodzie, co oznacza, że zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym gotowy jest do podjęcia pracy w kwalifikacji objętej kursem.

 


DLA KOGO KKZ?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to rozwiązanie idealne dla osób dorosłych, które chcą zmienić lub poszerzyć swoje wykształcenie. Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. KKZ-ty zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana)

oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. KKZ jest dla każdego, kto ma 18 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia! Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem
i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Wiele osób po studiach, korzysta
z tej formy przekwalifikowania się do pracy w innym zawodzie.
e.

ZAPISY

Sekretariat ZSTiO w Limanowej
ul. Zygmunta Augusta 8
34-600 Limanowa

Skip to content