KLASA WIELOZAWODOWA

szkoła branżowa I stopnia

Przedmioty punktowane : matematyka, j.polski, zaj. techniczne

Czas trwania: – 3 lata 

Dla kogo?

PRACOWNICY MŁODOCIANI

Młodzież odbywająca naukę w szkole zatrudniana jest w zakładach w ramach umowy o pracę. Zajęcia praktyczne odbywają się poza terem szkoły. Zakłady pracy wybierają uczniowie.

UCZNIOWIE

Uczniowie odbywają naukę w szkole w 2 dni a w pozostałe 3 dni uczęszczają na praktyki. Dodatkowo uczestnicza w miesięcznych kursach prowadznych dla poszczególnych zawodów

Najczęściej wybierane zawody

mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, monter maszyn i urządzeń sanitarnych ślusarz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, fryzjer itp.

Dla kogo?

 

Klasa dla uczniów – pracowników młodocianych odbywających praktykę na podstawie umowy o pracę z zakładem pracy. Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący pobierać naukę na poziomie szkoły zawodowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły. W szkole uczęszczają oni tylko na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, a przedmiotów zawodowych uczą się na 4 – tygodniowych kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie. Wybór zawodów jest nieograniczony.

Skip to content