Technikum Informatyczne
ZSTiO Limanowa

O Technikum

zawód: technik informatyk

okres nauki: 4 lata

tytuł zawodowy: technik informatyk

podbudowa programowa: gimnazjum

Szkoła uczy zawodu informatyk i przygotowuje do studiów. W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów specjalistycznych obejmujących następujjce przedmioty: systemy operacyjne i sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe, programowanie strukturalne i obiektowe, urządzenia techniki komputerowej, multimedia i grafika komputerowa, język angielski zawodowy.

Po ukończeniu szkoły uczeń powinien umieć m.in.:

  • Instalować systemy operacyjnie (Windows, Windows NT - server, Linux) i nimi zarządzać
  • Dobierać elementy i montować z nich komputery
  • Naprawiać komputery
  • Montować sieci komputerowe
  • Zarządzać sieciami komputerowymi, serverami w sieciach lokalnych i serverami internetowymi
  • Pisać programy w językach C++, Visual C++, Java
  • Tworzyć strony internetowe używając języków HTML, CSS, JavaScript, PHP; posługując się frameworkami np. JQuery, CI
  • Tworzyć bazy danych i nimi zarządzać( w tym bazami internetowymi)
  • Posługiwać się programami do tworzenia i obróbki grafiki oraz programami do tworzenia animacji

i może pracować np. jako programista, programista i administrator baz danych, administrator sieci komputerowych, programista stron internetowych, grafik komputerowy, servisant sprzętu i programowania.

Po uzupełnieniu dwóch kursów kwalifikacyjnych technik informatyk może również uzyskać tytuł technika teleinformatyka.

Ilość godzin przeznaczona na nauczanie informatyki w technikum informatycznym jest nieporównanie większa niż w Liceach Ogólnokształcących o profilu informatycznym. Dodatkowo tylko w technikach naucza sią technicznego języka angielskiego. Poniżej zamieszczamy porównanie ilości godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych działów informatyki w Technikum Informatycznym i Liceum Ogólnokształcącym.

Porównanie ilości godzin na nauczanie informatyki w Technikum informatycznym a w Liceum ogólnokształcącym
Dział

Łączna ilość godzin na dział

Technikum Informatyczne Typowe LO
o profilu informatycznym
Technologia informacyjna 36 72
Urządzenia techniki komputerowej 234 12
Sieci Komputerowe 298 16
Systemy operacyjne 396 16
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 156 brak
Programowanie strukturalne,
obiektowe i algorytmika
126 78
Statyczne strony HTML, multimedia i grafika komputerowa 90 20
Programowanie aplikacji internetowych 330 10
Bazy danych 90 16
Fakultet brak 36
J. angielski - techniczny
(nauczany dodatkowo poza
normalnymi zajęciami j. angielskiego)
36 brak
Razem 1792 276

© Technikum Informatyczne 2007