Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Limanowej

Dla kandydata

 

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2017/2018

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

 

 

TECHNIKUM - 4 letnie

 

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów J. Piłsudskiego - 3 letnie

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia

 

 

 
Kandydat przyjęty do szkoły składa następujące dokumenty:

 

 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego wraz z kartę informacyjną,
  • podanie o przyjęcie do szkoły - druk jednolicony zawarty w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22 grudnia 2009r.
  • 2 fotografie (30 mm x 42 mm),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (kandydaci do Technikum i ZSZ),
  • kartę zdrowia,
  • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu,
  • kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narzędów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni specjalistycznej.

W razie pytań pisz na adres e-mail rekrutacja[at]zstio.edu.plDodano: 2013-11-27, odsłon:43149