Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Limanowej

Akademia Cisco w Naszej Szkole

CISCO NETWORK ACADEMY

CISCO NETWORK ACADEMY

Uczniowie z naszej szkoły mają już możliwość uczestnictwa w pięciu kursach w ramach Akademii Sieciowej Cisco.
Obok dostępnego od 2011 roku kursu IT Essentials: PC Hardware and Software od 2013 CCNA Discovery i CCNA Exploration od 2014 roku uczniowie mogą uczestniczyć w kursie CCNA Routing and Switching oraz CCNA Security. Każde z dostępnych szkoleń jest bezpłatne dla uczniów ZSTiO w Limanowej a potwierdzeniem ukończenia jest Certyfikat Cisco Network Academy.Szkolenie odbywa się na platformie CISCO.

Uczniowie którzy ukończyli kurs Akademii CiscoCCNA Discovery 1: Podstawy sieci komputerowych sieci dla domu i małego biznesu. Pierwszy z czterech kursów przygotowujących do certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA) stanowi wprowadzenie do tematyki sieci komputerowych. Koncentruje się na umiejętnościach instalowania i konfiguracji systemu operacyjnego komputera osobistego, kart rozszerzeń i urządzeń peryferyjnych, rozwiązań pobocznych, zaprojektowania i wykonania sieci lokalnej i podłączenia jej do Internetu, weryfikowania i diagnozowania połączeń wewnątrzsieciowych i z Internetem, współdzielenia zasobów pomiędzy wiele komputerów. Podczas zajęć można się między innymi nauczyć rozpoznawania i niwelowania zagrożeń bezpieczeństwa sieciowego, konfigurowania najczęściej spotykanych aplikacji internetowych i urządzeń sieciowych oraz bazowych protokołów IP. Curriculum modułu pierwszego:

 1. Sprzęt
 2. Systemy operacyjne
 3. Podłączenie do sieci
 4. Podłączenie do Internetu poprzez ISP (dostawce sieci komputerowych)
 5. Adresacja sieciowe
 6. Usługi sieciowe
 7. Technologie Bezprzewodowe
 8. Podstawy Bezpieczeństwa
 9. Diagnostyka sieci
 10. Podsumowanie kursu

CCNA Discovery 2: Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla dostawcy usług internetowych Drugi z cyklu kursów przygotowujących do certyfikatu CCNA. Zapoznaje uczestnika m.in. ze strukturą Internetu i sposobami komunikacji miedzy hostami, z metodami instalowania i konfigurowania rozwiązań internetowych oraz z sposobami konfiguracji połączeń sieciowych serwerów. Omawiane jest także planowanie podstawowej infrastruktury okablowania wspierającej ruch sieciowy, tworzenie procedur, monitorowanie wydajności sieci i sposoby eliminacji błędów. Każdy z tematów jest ilustrowany zajęciami praktycznymi w laboratorium sprzętowym Cisco. Curriculum modułu drugiego:

 1. Internet i jego zastosowanie
 2. ług internetowych (ISP) - wsparcie techniczne
 3. Planowanie modernizacji sieci
 4. Planowanie struktury adresacji
 5. Konfiguracja routera ISR
 6. Routing
 7. Usługi ISP
 8. Odpowiedzialność ISP

Po ukończeniu dwóch semestrów Sieciowej Akademii Cisco kursant jest przygotowany do zdobycia tytułu CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego rozwoju kariery oraz poszerzenia osobistych kompetencji do pracy w branży IT i sieciowej.


Dodano: 2013-12-12, odsłon:4325