Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Limanowej

Koło strzeleckie

Szkolne Koło Strzeleckie - Szkolna Liga Strzelecka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

 

      W roku szkolnym 1992/1993 z inicjatywy pana mgr Jana Skrzekuta (nauczyciela praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych), zostało zawiązane koło strzelecki zrzeszające nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Limanowej. Nowo powstałe koło rozpoczęło swą działalność przy Lidze Obrony Kraju oddział Limanowa. Członkowie koła brali udział we wszystkich zawodach organizowanych przez LOK - Nowy Sącz, Tarnów oraz Krakowie. Ówczesny dyrektor szkoły mgr Jan Galas widząc sukcesy niektórych nauczycieli oraz ich zaangażowanie, zwrócił się z prośbą aby takie koło zawiązać także dla uczniów. Dlatego w roku szkolnym 1995/1996 przy LOK Limanowa powstało szkolne koło strzeleckie zrzeszające młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Limanowej.
      W roku 1996 trzech nauczycieli działających w kole odbyło kurs szkoleniowy oraz otrzymało uprawnienia instruktorów strzelectwa sportowego i sportów obronnych. Od tej pory młodzież bierze czynny udział we wszystkich zawodach strzeleckich organizowanych w województwie małopolskim z licznymi sukcesami na szczeblu powiatowym, okręgowym jak również wojewódzkim. Uczniowie naszej szkoły są również członkami LOKu reprezentując ośrodek na wielu zawodach.
     Dzięki ścisłej współpracy młodzieży z ośrodkiem LOK szkoła została w roku 2001 odznaczona medalem za zasługi dla Ligii Obrony Kraju nadanym przez Zarząd Główny LOK - Warszawa. Od 2000 roku szkolne koło strzeleckie funkcjonuje pod nazwą Szkolna Liga Strzelecka. Mam nadzieję,  że dziesięcioletnia współpraca będzie dalej kontynuowana gdyż młodzież zrzeszona w Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczy się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, a także systematyczności.
     Szkoła od wielu lat bierze udział w zawodach sportów obronnych a zwłaszcza strzelectwa sportowego. Od pięciu lat w szkole funkcjonuje "Szkolna Liga Strzelecka" współpracująca z LOK - Limanowa. Nauczyciel p. Maria Gawron jest członkiem Zarządu LOK i koordynatorem współpracy szkoły z LOKiem, czego przykładem jest reprezentowanie przez młodzież naszej szkoły LOK Limanowa na wszystkich zawodach strzeleckich oraz w trójboju letnim na szczeblu wojewódzkim organizowanym przez Ligę Obrony Kraju Kraków oraz LOK Tarnów.

Dodano: 2013-12-28, odsłon:4007