Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Limanowej

Biblioteka

Biblioteka szkolna

Biblioteka posiada ok. 19 tys. książek. 

W skład zbiorów wchodzą:
 

biblioteka

 • Lektury obowiązkowe i uzupełniające
 • Literatura piękna polska i obca
 • Literatura techniczna i naukowa związana z tematyką programową poszczególnych przedmiotów zawodowych różnych specjalności
 • Wydawnictwa albumowe z zakresu sztuki i innych dziedzin
 • Literatura popularnonaukowa rozwijająca różnorodne zainteresowania uczniów
 • Materiały dotyczące historii szkoły i regionu
 • Materiały dotyczące patrona szkoły
 • Czasopisma popularnonaukowe
 • Zbiory multimedialne


 

 

Całość zbiorów podzielona jest na:


 • Księgozbiór wypożyczalni - większa część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
 • Księgozbiór podręczny - przeznaczony do udostępniania w czytelni.

 

biblioteka biblioteka

 

Biblioteka posiada duży zbiór wydawnictw informacyjnych (słowniki, encyklopedie, leksykony tematyczne), wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, pogłębiające wiedzę i zainteresowania uczniów, zestawy podręczników, albumy i atlasy.

 
 

O bibliotece

W ramach pracy pedagogicznej biblioteka prowadzi stałe promocje czytelnictwa, organizując wystawki nowości książek zakupionych, a także sporządza wystawki rocznicowe i okolicznościowe. Prowadzone jest stałe poradnictwo czytelnicze i bibliograficzne - szczególnie uczniom klas maturalnych przygotowującym się do egzaminów. Ponadto w ramach rozwijania zainteresowań uczniów zachęca się młodzież do udziału w konkursach plastycznych, fotograficznych organizowanych przez bibliotekę szkolną oraz różne instytucje, szkoły, biblioteki itp.

 

 


 

Biblioteka prowadzi:

 


Dodano: 2013-11-25, odsłon:45601