Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Limanowej


Kolejny sukces sportowy